Matura Chemia (poziom rozszerzony)

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 2 godziny zegarowe (cały kurs minimum: 60h zegarowych – liczba godzin może być zwiększona na prośbę słuchaczy).

Z naszą pomocą:

  1. powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę dotyczącą zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej;
  2. poznasz właściwe metody formułowania odpowiedzi;
  3. nauczysz się projektowania doświadczeń chemicznych, ich obserwacji i interpretowania wyników;
  4. dowiesz się jak w poprawny sposób wykorzystywać wykresy, tabele, schematy, rysunki;
  5. wyćwiczysz dobieranie współczynników w reakcjach oraz nauczysz się określać typy reakcji;
  6. opanujesz poprawne nazewnictwo związków chemicznych;
  7. rozwiążesz setki zadań maturalnych.