Matura Historia (poziom rozszerzony)

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 2 godziny zegarowe (cały kurs minimum: 60h zegarowych – liczba godzin może być zwiększona na prośbę słuchaczy).

Z naszą pomocą:

  1. powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu z historii powszechnej i Polski;
  2. wyćwiczysz umiejętność korzystania z tekstu, mapy, wykresu, tabeli, diagramu, rysunku, ilustracji, tablicy genealogicznej;
  3. nauczysz się krytycznej oceny faktów z przeszłości i odpowiedniej argumentacji prawidłowości podanej tezy związanej z faktami/zjawiskami/procesami historycznymi;
  4. będziesz miał okazję poćwiczyć umiejętności takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie;
  5. nauczysz się czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, publicystycznych i popularno-naukowych;
  6. rozwiążesz setki zadań maturalnych.

HISTORIA I WOS