Język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 2 godziny zegarowe (cały kurs minimum: 60h zegarowych – liczba godzin może być zwiększona na prośbę słuchaczy).

Z naszą pomocą:

  • powtórzysz, usystematyzujesz i uzupełnisz wiedzę;
  • utrwalisz zagadnienia z gramatyki i nauki o języku pojawiające się w zestawach maturalnych;
  • opanujesz umiejętność analizy tekstu;
  • powtórzysz i poznasz motywy pojawiające się w tekstach kultury;
  • dowiesz się jak właściwie konstruować wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym;
  • nauczysz się tworzenia samodzielnej wypowiedzi na podstawie danego tekstu kultury oraz wypowiedzi argumentacyjnej;
  • opanujesz umiejętność pisania rozprawki i interpretacji wiersza „wg kryteriów oceniania”;
  • rozwiążesz setki zadań maturalnych.

JĘZYK POLSKI