Aleja Naszych Sław :)

W tym miejscu chcemy się pochwalić absolwentami naszych Qrsów maturalnych – mierzyli wysoko, a my pomogliśmy im osiągnąć cel 😊

Maja Ozga

MATURA: 2023

Dostałam się na kierunki lekarskie na m.in. :

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Warszawki Uniwersytet Medyczny,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jestem studentką WUM-u

Kinga Ługowska

MATURA: 2023

Dostałam się na:
UMCS Lublin Romanistyka
UŚ Śląsk Filologia Francuska 
UW Warszawa Filologia Angielska,
UW Filologia Romańska,
UW Lingwistyka Stosowana

Jestem studentką lingwistyki na UW

Iga Gałachowska

MATURA: 2023

Dostałam się na:

Politechnika Warszawska: Architecture (studia w języku angielskim)

Politechnika Warszawska: Architektura

Jestem studentką Politechniki Warszawskiej.

Martyna Kocoń

MATURA: 2023

laureatka XLIX Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej

Dostałam się na:
Uniwersytet Wrocławski : prawo
Uniwersytet Wrocławski: historia
Uniwersytet Jagielloński: prawo

Jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego

Łukasz Korneć

MATURA: 2021

Jestem studentem wychowania fizycznego na

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Magdalena Kozieł

MATURA: 2022

Dostałam się na:
SGGW ( Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) – Finanse i Rachunkowość  
UW – Zarządzanie Finansami i rachunkowość
UW – Finanse i Rachunkowość 

Jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego

Wiktoria Sobol

MATURA: 2021

Dostałam się na prawo i psychologię na uczelniach:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Wrocławski,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Uniwersytet w Białymstoku 

Uniwersytet Warszawski: filologia angielska

Jestem syudentką Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maciej Szmurło

MATURA: 2021

Dostałem się na kierunek Biotechnologia na :
Uniwersytecie Warszawskim,
Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie,
Politechnice Białostockiej,
Politechnice Warszawskiej

Jestem studentem Politechniki Warszawskiej.

Kacper Sutkowski

MATURA: 2023

Dostałem się na:
UMCS Międzynarodowe stosunki gospodarcze
UMCS Finanse i Rachunkowość
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jestem studentem UMCS w Lublinie

Aleksander Oleszczuk

MATURA: 2023

Jestem studentem

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

na kierunku: Gastronomia i Sztuka Kulinarna

Julia Żuk

MATURA: 2023

Jestem studentką na:

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

na Wydziale  Lekarskim

Izabela Ostojska

MATURA: 2021

Dostałam się na:
UMCS Lublin: ekonomia
Politechnika Białostocka: informatyka i ekonometria

Jestem studentką Politechniki Białostockiej

Krystian Bombiak

MATURA: 2023

Dostałem się na:
Akademia Bialska im. Jana Pawła II kierunki: Informatyka, Zarządzanie, Budownictwo

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach kierunki: Informatyka, Zarządzanie, Prawo.

Jestem studentem Informatyki i prawa na UPH

Zofia Julia Jasińska

MATURA: 2023

Dostałam się na:
Politechnika Warszawska: Inżynieria Chemiczną i Procesową 
Wojskowa Akademia Techniczna: Chemia
Uniwersytet Warszawski: Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyka
Uniwersyte Warszawski: Japonistyka

Jestem studentką Chemi Jądrowej i Radiofarmaceutyki na UW

Eliza Pieńkowska

MATURA: 2021

Dostałam się na kierunek lekarski na:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jestem studentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Weronika Borkowska

MATURA: 2022

Dostałam się na:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : anglistyka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: anglistyka
Uniwersytet w Białymstoku: anglistyka
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: anglistyka

Jestem studentką KUL-u