Matura Geografia (poziom rozszerzony)

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 2 godziny zegarowe (cały kurs minimum: 60h zegarowych – liczba godzin może być zwiększona na prośbę słuchaczy).

Z naszą pomocą:

  1. powtórzysz i usystematyzujesz zakres materiału obowiązującego do egzaminu maturalnego;
  2. rozwiniesz umiejętności interpretacji treści zawartych w wykresach, tabelach, mapach tematycznych, zdjęciach;
  3. nauczysz się interpretować zjawiska i procesy geograficzne w różnych skalach przestrzennych;
  4. utrwalisz umiejętność czytania mapy;
  5. nauczysz się jak skutecznie zastosować wiedzę z różnych nauk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych;
  6. rozwiążesz setki zadań maturalnych.