Kursy językowe maturalne:

Angielski (poziom podstawowy, rozszerzony i dwujęzyczny)
Francuski (poziom podstawowy i rozszerzony)
Rosyjski (poziom podstawowy i rozszerzony)

Zajęcia odbywają się dwa razy w tyg po 90 min. Cały kurs obejmuje co najmniej 100 godzin lekcyjnych (w pełnych grupach, w grupach mniej licznych liczba godzin może być zmniejszona)

Z naszą pomocą:

  1. powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę dotyczącą kultury, zwyczajów i historii krajów obcojęzycznych;
  2. wzbogacisz słownictwo;
  3. utrwalisz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych;
  4. pozbędziesz się obaw związanych z wypowiedzią ustną (raz w m-cu każdy słuchacz ma możliwość przystąpienia do próbnego ustnego egzaminu maturalnego);
  5. wyćwiczysz umiejętność pisania form wymaganych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
  6. rozwiążesz setki zadań ze słuchania i czytania automatyzując schematy rozwiązywania zagadnień maturalnych.

Katarzyna Głuchowska ANGIELSKI

Violka Rucińska ANGIELSKI

Ilona Baniak FRANCUSKI

Aldona Borkowska ROSYJSKI