Kursy językowe dla dzieci

  1. w miłej i bezpiecznej atmosferze przez lektorów „stworzonych” do pracy z dziećmi;
  2. zajęcia prowadzone pomysłowo, dynamicznie, z entuzjazmem;
  3. nauka poprzez gry edukacyjne, zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne;
  4. koncentracja na rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia;
  5. pomoc w opanowaniu bieżącego materiału ze szkoły;
  6. małe grupy – indywidualne podejście do każdego ucznia;
  7. podział na grupy pod względem wieku i poziomu.