Matura WOS (poziom rozszerzony)

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 2 godziny zegarowe (cały kurs minimum: 60h zegarowych – liczba godzin może być zwiększona na prośbę słuchaczy).

Z naszą pomocą:

  1. powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu społeczeństwa skupionego w czterech modułach: polityki, ekonomii, prawa i współczesnych problemów świata;
  2. nauczysz się czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, publicystycznych i popularno-naukowych;
  3. rozwiniesz umiejętność krytycznej oceny otaczającej rzeczywistości;
  4. utrwalisz całościową wiedzę z zakresu światowej problematyki kulturowej i społeczno – politycznej;
  5. nauczysz się klasyfikować zagadnienia społeczne, prawne i ustrojowe oraz dotyczące problemów o znaczeniu międzynarodowym;
  6. rozwiążesz setki zadań maturalnych.
  7.  

HISTORIA I WOS